31. osmi 2015. 17:17
 
 
26.01.2010.SUS B&H - Koordinator projekta
Fondacija za visoko obrazovanje SUS B&H, sa sjedištem u Sarajevu, čija je misija da obezbijedi aktivnu i kontinuiranu podršku sektorima visokog obrazovanja, naučnog istraživanja i civilnog društva u BiH raspisuje

KONKURS ZA POZICIJU

KOORDINATORA PROJEKTA
(40 sati sedmično) 1 izvršioc

Opis zadataka:
• Da je osposobljen za osmišljavanje i pisanje EU projekata (TEMPUS)
• da obezbijedi kvalitetnu administrativnu i finansijsku koordinaciju svih projektnih aktivnosti u skladu sa zahtjevima donatora i odobrenim budžetom
• da razvija mrežu kontakata sa univerzitetima i drugim relevantnim institucijama unutar BiH i stranim partnerima
• da provodi i prati realizaciju projektnih aktivnosti, organizira sastanke projektnih partnera te održava vezu između koordinacionog partnera i ostalih partnera u projektu.

Uslovi:
Za navedeno radno mjesto, kandidat treba da ispunjava sljedeće uvjete:
• VSS
• Najmanje dvije godine radnog iskustva u vođenju i implementaciji projekata koje finansira Evropska Unija.
• Obavezno poznavanje B-H-S i engleskog jezika u govoru i pisanju, poznavanje drugog stranog jezika je prednost.
• Razvijene organizatorske sposobnosti
• Komunikativnost
• Sposobnost rada pod pritiskom, komunikativnost, mobilnost
• Iskustvo u vođenju finansijskog dijela projekta
• Poznavanje rada na računaru (MS Office)

Kandidat/kinja treba da dostavi do 01.02.10. pismo namjere i detaljnu radnu biografiju (CV) sa referencama na adresu ili e-mail:

SUS BiH
Zmaja od Bosne bb – UNIVERZITETSKI KAMPUS
71000 Sarajevo
e-mail: SUSBiH@sus.ba

Prijave koje stignu nakon 01.02.10. neće se uzimati u obzir.
 
 
 
Copyright OIA 2005 Site priredio: Team Consulting
Na izborima u BiH 3.10.2010. godine 1.834 kandidata/kinja što je 22,50% svih kandidata/kinja imaju manje od 30 godina! 
Ocijenite kvalitet obrazovnog sistema u BiH?
odličan 5
vrlo dobar 4
dobar 3
slab 2
loš 1
Mladi i program integracije u EU su prirodni saveznici
Miroslav Lajčák, specijalni predstavnik EU u BiH, na regionalnoj Konferenciji o omladinskoj politici i učešću mladih u javnom životu, 12.11.2008.
 • Agencija za rad i zapošljavanje BiH
 • BH Telecom
 • Federalno ministarstvo kulture i sporta
 • Fond otvoreno društvo BiH
 • Međunarodni centar Olof Palme/SIDA
 • Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo
 • Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
 • Općina Centar
 • Općina Novo Sarajevo
 • Opština Doboj
 • UNFPA - Y PEER